Sprache auswählen: EN | RU | NL | PL

Hauptseite > Asien > Japan

Wassertemperatur in Japan

Resort finden

Regionen des Landes: Aichi, Akita, Aomori, Chiba, Ehime, Fukui, Fukuoka, Hiroshima, Hokkaido, Hyogo, Ibaraki, Ishikawa, Iwate, Kagawa, Kagoshima, Kanagawa, Kochi, Kyoto, Mie, Miyagi, Miyazaki, Nagasaki, Niigata, Oita, Okayama, Okinawa, Osaka, Präfektur Kumamoto, Saga, Shizuoka, Tokushima, Tokyo, Tottori, Toyama, Wakayama, Yamaguchi

Japan: beliebte Resorts

Kunisaki Shi (Japan)
24.0oC
Okinawa (Japan)
27.1oC
Tsukumi (Japan)
24.0oC
Uwajima (Japan)
24.7oC
Tadotsu (Japan)
24.1oC
Nobeoka (Japan)
24.8oC
Saiki (Japan)
23.8oC
Beppu (Japan)
24.5oC
Shimminatoch (Japan)
24.4oC
24.2oC
Hiji (Japan)
24.4oC
Shimminato (Japan)
23.2oC

Das wärmste Meer des Landes

Yonakuni (Japan)
28.4oC
Itoman (Japan)
27.7oC
Tomigusuku (Japan)
27.7oC
Nago (Japan)
27.1oC
Okinawa (Japan)
27.1oC
Chatan (Japan)
26.8oC
Ishikawa (Japan)
26.6oC
Haebaru (Japan)
26.5oC
Gushikawa (Japan)
26.3oC
25.9oC
Nishinoomote (Japan)
25.9oC
Makurazaki (Japan)
25.8oC

Japan: ALLE STÄDTE UND RESORTS

A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z

Stadt / resort
Region
to meer
to air
23.6o
14.0o
24.0o
23.0o
24.9o
15.0o
21.4o
14.0o
25.5o
20.0o
23.5o
20.0o
19.6o
18.0o
24.3o
21.0o
23.6o
14.0o
24.0o
23.0o
24.9o
15.0o
21.4o
14.0o
25.5o
20.0o
23.5o
20.0o
19.6o
18.0o
24.3o
21.0o
24.5o
14.0o
24.2o
20.0o
26.8o
22.0o
24.3o
14.0o
17.8o
15.0o
24.5o
17.0o
24.3o
23.0o
25.0o
18.0o
23.8o
19.0o
23.5o
24.0o
24.5o
22.0o
23.8o
22.0o
23.7o
15.0o
24.2o
15.0o
25.1o
23.0o
26.3o
22.0o
21.2o
16.0o
26.5o
28.0o
18.5o
8.0o
24.7o
21.0o
25.4o
19.0o
25.0o
24.0o
23.8o
22.0o
24.6o
14.0o
24.2o
21.0o
24.5o
28.0o
24.0o
20.0o
24.4o
23.0o
23.7o
15.0o
23.2o
15.0o
24.0o
22.0o
24.6o
20.0o
21.9o
20.0o
24.8o
18.0o
15.3o
9.0o
24.4o
20.0o
24.8o
23.0o
23.3o
14.0o
24.5o
24.0o
16.9o
13.0o
26.6o
24.0o
24.5o
21.0o
20.7o
20.0o
27.7o
23.0o
24.0o
15.0o
24.8o
24.0o
24.1o
17.0o
22.8o
17.0o
25.9o
20.0o
24.4o
22.0o
24.4o
18.0o
23.8o
24.0o
19.2o
18.0o
24.7o
23.0o
18.3o
17.0o
23.4o
21.0o
24.7o
13.0o
24.9o
19.0o
21.6o
12.0o
24.6o
20.0o
24.6o
20.0o
25.0o
22.0o
24.0o
23.0o
25.2o
22.0o
24.5o
23.0o
24.1o
24.0o
22.0o
17.0o
24.1o
20.0o
23.9o
21.0o
23.3o
22.0o
23.8o
17.0o
24.5o
18.0o
24.4o
22.0o
24.0o
15.0o
24.0o
16.0o
24.3o
22.0o
23.6o
22.0o
24.0o
24.0o
24.5o
19.0o
13.1o
15.0o
23.8o
16.0o
24.6o
21.0o
23.4o
21.0o
27.1o
24.0o
23.5o
22.0o
23.3o
20.0o
23.2o
20.0o
23.5o
14.0o
24.2o
15.0o
21.0o
21.0o
24.5o
22.0o
23.0o
15.0o
25.9o
22.0o
25.0o
15.0o
24.8o
15.0o
17.6o
12.0o
24.7o
18.0o
22.5o
14.0o
21.7o
20.0o
24.5o
20.0o
19.8o
17.0o
23.9o
21.0o
23.7o
18.0o
27.1o
23.0o
24.4o
18.0o
24.3o
20.0o
16.9o
6.0o
25.1o
18.0o
25.1o
23.0o
22.5o
14.0o
21.7o
20.0o
24.5o
20.0o
19.8o
17.0o
23.9o
21.0o
23.7o
18.0o
27.1o
23.0o
24.4o
18.0o
24.3o
20.0o
16.9o
6.0o
25.1o
18.0o
25.1o
23.0o
23.4o
19.0o
24.4o
19.0o
23.8o
19.0o
23.6o
23.0o
23.7o
21.0o
17.1o
7.0o
23.6o
20.0o
20.4o
22.0o
15.5o
10.0o
25.0o
19.0o
24.3o
22.0o
23.9o
22.0o
24.1o
20.0o
23.2o
14.0o
24.4o
20.0o
24.5o
15.0o
23.7o
17.0o
24.7o
24.0o
23.8o
19.0o
20.8o
11.0o
23.7o
23.0o
13.0o
14.0o
24.5o
21.0o
24.6o
21.0o
25.4o
24.0o
24.1o
19.0o
21.9o
18.0o
25.2o
23.0o
24.8o
23.0o
22.4o
15.0o
23.8o
20.0o
24.0o
22.0o
24.0o
16.0o
25.1o
20.0o
21.4o
14.0o
25.2o
22.0o
23.4o
19.0o
24.7o
22.0o
24.5o
15.0o
24.3o
19.0o
24.5o
20.0o
16.9o
14.0o
27.7o
23.0o
24.0o
15.0o
23.9o
17.0o
22.8o
14.0o
24.4o
23.0o
24.2o
14.0o
24.7o
22.0o
24.0o
21.0o
24.1o
17.0o
19.2o
15.0o
23.3o
15.0o
24.4o
18.0o
17.2o
10.0o
24.6o
18.0o
24.0o
22.0o
24.0o
20.0o
28.4o
22.0o
© 2019 - 2013 wassertemperatur.site
Geschäftsbedingungen | Datenschutz-Bestimmungen | Kontakte |
Wassertemperatur in Frankreich | Wassertemperatur in Kroatien | Wassertemperatur in Spanien