Sprache auswählen: EN | RU | NL | PL

Hauptseite > Asien > Japan

Wassertemperatur in Japan

Resort finden

Regionen des Landes: Aichi, Akita, Aomori, Chiba, Ehime, Fukui, Fukuoka, Hiroshima, Hokkaido, Hyogo, Ibaraki, Ishikawa, Iwate, Kagawa, Kagoshima, Kanagawa, Kochi, Kyoto, Mie, Miyagi, Miyazaki, Nagasaki, Niigata, Oita, Okayama, Okinawa, Osaka, Präfektur Kumamoto, Saga, Shizuoka, Tokushima, Tokyo, Tottori, Toyama, Wakayama, Yamaguchi

Japan: beliebte Resorts

Okinawa (Japan)
28.0oC
Tokyo (Japan)
23.4oC
Kunisaki Shi (Japan)
23.3oC
Saiki (Japan)
22.9oC
Tsukumi (Japan)
23.4oC
Beppu (Japan)
22.5oC
23.0oC
Otaru (Japan)
17.8oC
Hiji (Japan)
22.6oC
Uwajima (Japan)
23.7oC
Tadotsu (Japan)
23.1oC
Saka Shi (Japan)
22.2oC

Das wärmste Meer des Landes

Chatan (Japan)
28.0oC
Ishikawa (Japan)
28.0oC
Okinawa (Japan)
28.0oC
Haebaru (Japan)
27.7oC
Yonakuni (Japan)
27.3oC
Itoman (Japan)
27.2oC
Gushikawa (Japan)
27.1oC
Nago (Japan)
26.9oC
Tomigusuku (Japan)
26.9oC
Tarumizu (Japan)
25.6oC
Makurazaki (Japan)
25.5oC
Miyazaki Shi (Japan)
25.5oC

Japan: ALLE STÄDTE UND RESORTS

A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z

Stadt / resort
Region
to meer
to air
23.1o
14.0o
22.3o
16.0o
23.2o
21.0o
21.3o
10.0o
25.0o
17.0o
22.9o
18.0o
20.5o
10.0o
23.6o
17.0o
23.1o
14.0o
22.3o
16.0o
23.2o
21.0o
21.3o
10.0o
25.0o
17.0o
22.9o
18.0o
20.5o
10.0o
23.6o
17.0o
22.5o
15.0o
23.0o
12.0o
28.0o
21.0o
23.2o
19.0o
18.2o
15.0o
24.1o
17.0o
23.7o
18.0o
23.8o
18.0o
22.9o
14.0o
22.9o
15.0o
23.5o
16.0o
22.3o
17.0o
23.8o
17.0o
23.6o
18.0o
24.0o
16.0o
27.1o
22.0o
21.0o
12.0o
27.7o
21.0o
18.9o
14.0o
24.5o
15.0o
25.1o
11.0o
24.0o
19.0o
22.5o
18.0o
24.1o
18.0o
23.0o
18.0o
24.2o
15.0o
22.5o
16.0o
22.6o
11.0o
23.0o
16.0o
22.3o
12.0o
23.9o
19.0o
23.0o
12.0o
21.9o
15.0o
23.1o
13.0o
14.5o
8.0o
24.8o
17.0o
23.5o
20.0o
23.3o
17.0o
22.6o
13.0o
17.5o
8.0o
28.0o
20.0o
24.0o
17.0o
19.7o
11.0o
27.2o
21.0o
23.3o
13.0o
23.0o
18.0o
22.7o
18.0o
22.4o
11.0o
24.6o
15.0o
23.4o
16.0o
23.7o
17.0o
22.5o
12.0o
18.5o
16.0o
24.1o
18.0o
18.5o
10.0o
21.8o
17.0o
23.2o
16.0o
23.2o
13.0o
22.3o
16.0o
23.9o
20.0o
24.2o
17.0o
23.5o
16.0o
24.3o
18.0o
23.9o
20.0o
24.1o
18.0o
22.7o
17.0o
23.0o
15.0o
22.6o
13.0o
22.6o
15.0o
22.4o
14.0o
22.4o
15.0o
22.7o
20.0o
24.0o
19.0o
23.0o
16.0o
23.3o
17.0o
22.3o
17.0o
22.5o
12.0o
22.4o
16.0o
24.7o
17.0o
16.1o
12.0o
23.8o
17.0o
23.2o
17.0o
22.6o
15.0o
26.9o
20.0o
22.1o
16.0o
22.5o
14.0o
22.0o
16.0o
22.9o
17.0o
22.6o
16.0o
22.3o
17.0o
23.5o
14.0o
22.0o
14.0o
24.6o
17.0o
24.0o
17.0o
24.0o
17.0o
18.2o
11.0o
23.3o
18.0o
22.3o
16.0o
22.1o
15.0o
24.4o
18.0o
18.2o
12.0o
22.6o
13.0o
22.3o
17.0o
28.0o
20.0o
22.7o
18.0o
23.0o
16.0o
17.8o
15.0o
25.0o
18.0o
23.6o
18.0o
22.3o
16.0o
22.1o
15.0o
24.4o
18.0o
18.2o
12.0o
22.6o
13.0o
22.3o
17.0o
28.0o
20.0o
22.7o
18.0o
23.0o
16.0o
17.8o
15.0o
25.0o
18.0o
23.6o
18.0o
23.3o
13.0o
23.3o
17.0o
22.9o
14.0o
22.2o
13.0o
22.5o
18.0o
17.8o
9.0o
22.3o
15.0o
20.3o
12.0o
14.8o
7.0o
25.3o
11.0o
22.8o
17.0o
22.8o
16.0o
23.7o
17.0o
22.5o
16.0o
22.9o
17.0o
23.5o
17.0o
22.4o
15.0o
23.4o
19.0o
22.2o
16.0o
20.3o
15.0o
23.0o
19.0o
15.8o
6.0o
23.6o
18.0o
22.5o
15.0o
23.9o
15.0o
23.1o
16.0o
22.3o
14.0o
24.7o
20.0o
22.4o
17.0o
22.4o
11.0o
22.9o
12.0o
23.2o
17.0o
23.7o
16.0o
25.6o
12.0o
21.1o
14.0o
24.9o
15.0o
23.0o
16.0o
24.0o
18.0o
22.7o
20.0o
23.0o
17.0o
23.4o
17.0o
18.1o
10.0o
26.9o
22.0o
23.2o
15.0o
22.6o
15.0o
22.7o
16.0o
24.2o
16.0o
24.7o
18.0o
24.4o
17.0o
23.4o
8.0o
24.3o
20.0o
18.0o
15.0o
22.8o
12.0o
23.8o
18.0o
17.1o
14.0o
23.8o
16.0o
23.4o
18.0o
23.6o
17.0o
27.3o
22.0o

© 2020 - 2013 wassertemperatur.site
Geschäftsbedingungen | Datenschutz-Bestimmungen | Kontakte |
Wassertemperatur in Frankreich | Wassertemperatur in Kroatien | Wassertemperatur in Spanien