Sprache auswählen: EN | RU | NL | PL

Hauptseite > Asien > Japan

Wassertemperatur in Japan

Resort finden

Regionen des Landes: Aichi, Akita, Aomori, Chiba, Ehime, Fukui, Fukuoka, Hiroshima, Hokkaido, Hyogo, Ibaraki, Ishikawa, Iwate, Kagawa, Kagoshima, Kanagawa, Kochi, Kyoto, Mie, Miyagi, Miyazaki, Nagasaki, Niigata, Oita, Okayama, Okinawa, Osaka, Präfektur Kumamoto, Saga, Shizuoka, Tokushima, Tokyo, Tottori, Toyama, Wakayama, Yamaguchi

Japan: beliebte Resorts

Okinawa (Japan)
28.0oC
Kunisaki Shi (Japan)
26.6oC
26.9oC
Beppu (Japan)
27.4oC
Uwajima (Japan)
26.7oC
Shimminatoch (Japan)
29.1oC
Hiji (Japan)
27.5oC
Tsukumi (Japan)
26.3oC
Shirahama (Japan)
28.3oC
Saiki (Japan)
26.5oC
Shimminato (Japan)
26.4oC
Tokyo (Japan)
26.8oC

Das wärmste Meer des Landes

Gobo (Japan)
29.1oC
Shimminatoch (Japan)
29.1oC
Gushikawa (Japan)
29.0oC
Nishinoomote (Japan)
28.9oC
Itoman (Japan)
28.9oC
Izumi (Japan)
28.9oC
Aioi Shi (Japan)
28.8oC
Yonakuni (Japan)
28.7oC
Sakai (Japan)
28.7oC
Akashi (Japan)
28.6oC
Ishikawa (Japan)
28.6oC
28.5oC

Japan: ALLE STÄDTE UND RESORTS

A Ä B C D E F G H I J K L M N O Ö P Q R S T U Ü V W X Y Z

Stadt / resort
Region
to meer
to air
28.8o
28.0o
28.6o
30.0o
27.7o
27.0o
26.5o
21.0o
27.0o
25.0o
27.4o
28.0o
24.6o
22.0o
27.6o
30.0o
28.8o
28.0o
28.6o
30.0o
27.7o
27.0o
26.5o
21.0o
27.0o
25.0o
27.4o
28.0o
24.6o
22.0o
27.6o
30.0o
27.4o
22.0o
26.9o
27.0o
28.3o
30.0o
26.4o
29.0o
21.4o
19.0o
27.4o
30.0o
26.9o
29.0o
28.5o
26.0o
26.6o
24.0o
26.9o
24.0o
28.0o
30.0o
27.3o
28.0o
27.0o
26.0o
27.1o
30.0o
29.1o
28.0o
29.0o
26.0o
24.8o
21.0o
28.4o
27.0o
21.6o
18.0o
27.4o
25.0o
27.3o
27.0o
26.9o
29.0o
26.3o
27.0o
26.4o
25.0o
26.6o
28.0o
27.5o
30.0o
27.6o
25.0o
27.5o
25.0o
27.8o
29.0o
26.1o
25.0o
27.6o
29.0o
26.6o
26.0o
25.4o
27.0o
26.7o
28.0o
18.6o
20.0o
27.6o
28.0o
26.9o
31.0o
26.5o
25.0o
26.8o
28.0o
21.0o
19.0o
28.6o
30.0o
27.2o
31.0o
24.9o
22.0o
28.9o
30.0o
27.4o
26.0o
28.9o
30.0o
28.1o
25.0o
28.1o
26.0o
28.5o
25.0o
28.1o
29.0o
27.8o
30.0o
28.0o
25.0o
21.7o
20.0o
27.6o
28.0o
22.0o
20.0o
26.6o
29.0o
28.0o
28.0o
28.4o
24.0o
27.1o
24.0o
26.9o
28.0o
26.4o
26.0o
27.9o
27.0o
27.1o
25.0o
27.3o
25.0o
27.3o
32.0o
27.8o
29.0o
26.3o
22.0o
27.0o
27.0o
27.5o
22.0o
27.7o
32.0o
26.9o
24.0o
28.2o
28.0o
26.8o
25.0o
27.6o
25.0o
26.6o
26.0o
27.6o
29.0o
27.5o
26.0o
26.7o
24.0o
27.5o
26.0o
19.0o
15.0o
27.1o
31.0o
27.8o
28.0o
26.8o
24.0o
27.8o
30.0o
26.6o
25.0o
27.5o
24.0o
26.6o
25.0o
26.2o
27.0o
28.2o
29.0o
27.8o
23.0o
27.5o
28.0o
27.7o
28.0o
28.9o
27.0o
27.2o
30.0o
26.4o
26.0o
21.3o
18.0o
26.6o
28.0o
25.3o
25.0o
27.1o
24.0o
26.7o
24.0o
21.8o
19.0o
27.0o
24.0o
27.3o
28.0o
28.0o
30.0o
26.8o
25.0o
27.6o
28.0o
20.7o
19.0o
28.5o
31.0o
26.5o
30.0o
25.3o
25.0o
27.1o
24.0o
26.7o
24.0o
21.8o
19.0o
27.0o
24.0o
27.3o
28.0o
28.0o
30.0o
26.8o
25.0o
27.6o
28.0o
20.7o
19.0o
28.5o
31.0o
26.5o
30.0o
27.0o
24.0o
27.2o
26.0o
26.5o
26.0o
27.7o
32.0o
28.7o
26.0o
20.7o
20.0o
27.1o
24.0o
24.6o
23.0o
18.8o
18.0o
27.8o
29.0o
27.6o
28.0o
27.4o
25.0o
26.5o
24.0o
26.4o
27.0o
29.1o
26.0o
27.0o
29.0o
26.8o
28.0o
27.1o
31.0o
27.7o
27.0o
25.4o
22.0o
28.3o
25.0o
19.3o
15.0o
26.9o
29.0o
28.3o
30.0o
26.6o
29.0o
27.4o
28.0o
25.2o
23.0o
26.4o
30.0o
28.3o
28.0o
27.5o
24.0o
27.0o
26.0o
28.4o
25.0o
28.2o
25.0o
28.5o
25.0o
26.5o
21.0o
27.4o
32.0o
27.6o
27.0o
27.5o
26.0o
28.5o
29.0o
26.8o
26.0o
26.8o
25.0o
21.2o
20.0o
28.3o
27.0o
27.6o
30.0o
27.6o
23.0o
26.9o
25.0o
27.4o
32.0o
26.6o
30.0o
27.4o
30.0o
26.3o
26.0o
26.8o
30.0o
21.7o
16.0o
26.2o
27.0o
26.7o
27.0o
20.7o
20.0o
27.4o
31.0o
27.0o
30.0o
27.3o
31.0o
28.7o
27.0o
© 2019 - 2013 wassertemperatur.site
Geschäftsbedingungen | Datenschutz-Bestimmungen | Kontakte |
Wassertemperatur in Frankreich | Wassertemperatur in Kroatien | Wassertemperatur in Spanien